Centrum Goirle op de schop

0
1597

Als het aan de gemeente Goirle ligt, gaat het verkeer van en naar de Hovel anders rijden. Op 21 maart kan de Goirlenaar naar de inloopavond in het gemeentehuis.  Met het argument ‘Veiligheid Tilburgseweg’ is eind 2016 begonnen met een inspraakronde met omwonenden, met ondernemers en belangengroepen van mensen met beperkingen.

Aanpassingen
•Tussen Kalverstraat en Dorpsstraat: tweerichtingsweg.
• De rijrichting Kloosterplein – Oude Kerkstraat: andersom.
• Voor vrachtwagens alleen eenrichtingsverkeer.
• Aanleg van brede trottoirs.
• Minirotonde op knooppunt Dorpsstraat-Tilburgseweg.

Vervolg
Na de inloopavond op 21 maart, waardoor slechts kleine aanpassingen kunnen worden doorgespeeld, komen de plannen in de raad en volgt aanbesteding. Realisatie is in 2018. Kosten en effecten zijn nog onbekend.

Samenvattend
Centrum_Goirle_nieuw_2017_GN