WOZ Goirle stijgt hard in 2023

0
497

Het meest in het oog springend in Goirle. De WOZ-waarde van een woning is de afgelopen zes jaar met 67 procent gestegen.  De gemiddelde koopwoning in Goirle in 2022 bedroeg € 357, 910. De gemiddelde vraagprijs van woningen in de gemeente  is €564.323. In de afgelopen 12 maanden is de gemiddelde woningwaarde met 3,8 procent gestegen.
Wie de WOZ-waarde van zijn of haar woning wil vaststellen kan terecht op www.kadasterdata.nl. Inmiddels adverteren er allerlei bedrijven met de tekst om voor woningbezitters in beroep te gaan bij de gemeente. Dat zou zogenaamd ‘gratis’ zijn volgens de reclameslogans. Maar niets in minder waar. De bedrijven voeren de kosten op van een aanvraag. De gemeente betaalt tussen de 600 en 1000 euro per aanvraag. Dat gaat via een omweg naar de gemeentelijke belastingbetaler.


Figuur 1 WOZ- Goirle 2018 – 2023.

Bezwaar maken
Wie zelf bezwaar wil maken, kan voor vragen komen te staan. Om te kunnen beoordelen of er te veel WOZ-waarde aan een woning hangt, kan de gemeente om foto’s vragen. Zo kan een oude badkamer prijs verlagend zijn. Of een oude keuken. Of overlast van verkeer of verbouwingen  in de buurt die geluidhinder opleveren. De eerste stap is om bij de gemeente een taxatieverslag op te vragen. Dat kan online: www.goirle.nl/woz. Op basis van het toegestuurde taxatierapport is zelf na te gaan of de belasting onevenredig hoog is.


Afvalstoffen
Het huisvuil in Goirle wordt bijna wekelijks gescheiden opgehaald. Restafval een keer in de vier weken. Om de week de groenbak en de week erna papier en plastic. Wie extra huisvuil of ander afval wil afvoeren, moet daar tegenwoordig extra voor betalen.
De kosten voor afval per huishouden in Goirle moet neutraal zijn, zo is wettelijk bepaald. Dat wil zeggen dat de gemeente de kosten voor afvoer met de inwoners mag verrekenen. Er mag geen winst worden gemaakt.
De kosten voor een gezin in Goirle zijn in de afgelopen zes jaar flink gestegen: van 177,36 euro in 2018 naar 227,16 in 2023. Meer betalen, bijna 50 euro meer, maar minder service zo lijkt de stelling van de gemeente.

Figuur 2 Afvalstoffenheffing Goirle 2018-2023


Op diverse plaatsen in Goirle en Riel staan afvalcontainers die ook door derden kunnen worden gebruikt. Dat geldt voor luiers, textiel, glas, restafval en PMD (plastic).


Figuur 3 Afvalcontainers in Goirle voor glas (geel), PMD (bruin), groen (luiers), grijs (restafval), maar niet publiek toegankelijk.

Zwerfvuil
Omdat het beleid van Goirle danig is aangepast voor het ‘gratis’ storten van extra vuil, maar ook groen afval, nemen sommigen het niet zo nauw. In en om Goirle kan met enige regelmaat illegale stort worden aangetroffen. Wie illegale dumping wil melden, kan de APP Fixi op de telefoon zetten. Om een voorbeeld te geven van de kosten: in 2020 besluit de gemeente het zwerfvuil rondom de sportparken niet langer te betalen. Dat kost in dat jaar anders 35.000 euro, op een begroting van 195.000 euro.